ធនាគារ

1. របៀបដាក់ប្រាក់

អ្នកនៅសល់មួយជំហានទៀតមុននឹងដាក់ការភ្នាល់ក្នុង SS188 អ្នកនឹងត្រូវផ្តល់មូលនិធិដល់គណនីរបស់អ្នកដោយប្រើជម្រើសដាក់ប្រាក់ខាងក្រោមមួយខាងក្រោម៖

- Wing
- ABA Bank
- ACLEDA Bank
- PIPAY
- TrueMoney

a. របៀបដាក់ប្រាក់ជាមួយវីង

ដើម្បីធ្វើជាមួយ SS188 សូមអនុវត្តតាមជំហានខាងក្រោម៖

1. ចូលទៅគណនី SS188 របស់អ្នក។
2. ចុចលើប៊ូតុងដាក់ប្រាក់ ហើយមើលរូបភាពខាងក្រោម។

3. ទំព័រដាក់ប្រាក់បានលេចឡើងដូចរូបភាពខាងក្រោម។


ជំហានទី 1: ជ្រើសរើសវិធីបង់ប្រាក់

ជំហានទី 2: បញ្ចូលចំនួនទឹកប្រាក់ដែលអ្នកត្រូវការ

ជំហានទី 3: ចុចលើ "ជ្រើសរើសឯកសារ" ដើម្បីផ្ទុកឡើងបង្កាន់ដៃរបស់អ្នក។

ជំហានទី 4: ចុចដាក់ស្នើ ហើយអ្នកនឹងទទួលបានមូលនិធិភ្លាមៗ ប្រសិនបើការបញ្ជូនរបស់អ្នកត្រូវគ្នានឹងព័ត៌មានផ្ទេរប្រាក់របស់អ្នក។